stanimir-kolarov

Д-р Станимир Коларов

Специалист хирург в МБАЛ „Д-р Иван Селимински” гр. Сливен

Д-р Станимир Коларов е специалист хирург в МБАЛ „Др Иван Селимински” гр. Сливен с двадесет годишен трудов стаж в областта на обща, коремна хирургия, хирургия на млечна жлеза, лапароскопска и онко хирургия. Извършва прегледи, консултации, диагностика и операции на пациенти с хирургични заболявания от различно естество. От 2020 година заема длъжността началник на хирургично отделение.


Квалификации

Образование

  • Медицински факултет към Тракийски Университет Стара Загора
  • Специалност по хирургия 2010 година

Допълнителни квалификации

  • Лапароскопска хирургия
  • Спешна хирургия
  • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия

Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия

  • Първо ниво
  • Второ ниво

Libellum

stanimir-kolarov

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Свидетелство за професионална квалификация

На основание Заповед № Р-611/04.05.2007г на ректора на МУ Пловдив, се признава правоспособност по "Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия" - първо ниво

stanimir-kolarov

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

Свидетелство за професионална квалификация

На основание Заповед № Р-611/04.05.2007г. на Ректора на МУ-Пловдив, се признава правоспособност по "Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия" - второ ниво

stanimir-kolarov

Медицински Университет - Пловдив

Свидетелство за професионална квалификация

На основание Заповед № Р-611/04.05.2007г на ректора на МУ-Пловдив, се признава правоспособност по "Конвенционална гастроинтестинална ехография и ехография на повърхностни структури" – първо ниво

stanimir-kolarov

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Проведена форма на продължаващо обучение /индивидуално обучение, курс/ на тема Лапароскопска хирургия. Категория: В

stanimir-kolarov

МБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ ЕАД - СЕКЦИЯ ПО СПЕШНА ХИРУРГИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото се издава на д-р Станимир Коларов УИН №2100000601. в регистъра на БЛС, за проведена форма на продължителната квалификация КОНФЕРЕНЦИЯ

stanimir-kolarov

МБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ ЕАД София

СЕРТИФИКАТ

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "ДНИ НА СПЕШНАТА ХИРУРГИЯ"

stanimir-kolarov

Българско Хирургическо Дружество

ДИПЛОМ

Удостоверяващ, че Д-р Станимир Николаев Коларов е редовен член на Българското Хирургическо Дружество от 2006 г.